Відділ освіти м. Новогродівка Донецької області
Дітей вчить те, що їх оточує М.Монтессорі

Медичні огляди

Про медичні огляди працівників  закладів освіти    до  01.09.2020                                                    

Документи стосовно медоглядів

Педагогічні працівники відділу освіти мають право проходити обов’язковий медичний огляд безкоштовно. У чиєму кошторисі повинні передбачатись кошти на проведення медичних оглядів: відділу освіти чи медичного закладу?

Почнемо з того, що Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затверджений постановою КМУ від 23.05.2001 р. № 559 (далі — Перелік № 559, постанова № 559).

Перелік працівників навчальних закладів, які підлягають обов’язковим медичним оглядам, наведений у п. 6 Переліку № 559.

Так, згідно з п. 6 цього Переліку обов’язковим профілактичним медичних оглядам підлягають такі категорії працівників навчальних закладів (крім вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації):

— керівники, їх заступники;

педагогічні працівники;

— медичний персонал;

— працівники харчоблоків;

— спеціалісти, що беруть участь у навчально-виховному процесі;

— технічний персонал.

Як зазначено у п. 2 постанови № 559, витрати закладів та установ охорони здоров’я, пов’язані з проведенням обов’язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу та установи охорони здоров’я.

У той же час у ст. 169 КЗпП та ст. 17 Закону Украї­ни «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII зазначено, що власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

У зв’язку з цим досить часто виникає запитання: хто ж має передбачити кошти на проведення медичних оглядів?

Тож поставимо всі крапки над «і» у цьому питанні.

Якщо на працівника відповідної бюджетної організації розповсюджується дія Переліку № 559, то обов’язковий медичний огляд такого працівника проводиться за рахунок коштів лікувально-профілактичної установи, яка безпосередньо здійснює медогляд.

Таким чином, медичні огляди педагогічних працівників навчальних закладів, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, мають проводитись за рахунок коштів медичних установ, адже ця категорія працівників зазначена у Переліку № 559.

До речі, у п. 2 постанови № 559 також визначено, що обов’язкові медичні огляди проводяться за рахунок роботодавців (підприємства, установи, організації або фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, що використовують працю найманих працівників). Але ця норма не поширюється на обов’язкові медичні огляди працівників бюджетних установ, які передбачені вищезазначеним Переліком.

Також зазначимо, що відповідно до п. 2 постанови № 559 працівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності відшкодовують вартість бланка особистої медичної книжки закладам та установам охорони здоров’я, які проводитимуть обов’язкові медичні огляди при проходженні попереднього профілактичного медичного огляду до прийняття на роботу, та у разі необхідності отримання нового бланка цієї книжки у зв’язку з його втратою, зіпсуттям або неможливістю подальшого використання придбавають зазначений бланк за власні кошти в організаціях, уповноважених реалізовувати бланки суворої звітності.