Відділ освіти м. Новогродівка Донецької області
Дітей вчить те, що їх оточує М.Монтессорі

Виховна робота

Виховна робота – цілеспрямована діяльність педагогічного колективу на виконання соціальних інституцій для досягнення мети корекції та адаптації учнівської молоді.

Успішне педагогічне керівництво вихованням майбутніх громадян передбачає поєднання зовнішніх і внутрішніх стимулів.

Зовнішні стимули – це вимоги, які виходять від класного керівника, та спонукають учнів до певних дій.

Внутрішні стимули – це мотивація учнів на процес пізнання.

Національно – патріотичне виховання

Формування патріотичних почуттів; формування рис громадянина України; вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії українського народу; формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, готовності до захисту Батьківщини; дотримання мовної культури.

Громадянсько-правове виховання

Основні завдання: Прищеплення поваги до Конституції України, її державних символів, знання та дотримання законів; виховання і підготовка студентів до життя і діяльності в правовій, демократичній державі.

Морально-етичне вихован ня

Основні завдання: Оволодіння нормами і правилами моральної поведінки, формування почуттів та пере­конань, вироблення умінь і навичок моральної поведінки, адек­ватної поведінки у процесі суспільних відносин.

Художньо-естетичне виховання

Виховання у молоді естетичних поглядів, смаків, які грунтуються на народній естетиці та найкращих надбаннях цивілізації. Вироблення умінь власноруч примножувати культурно – мистецьке надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне в повсякденному житті; формування попиту в отриманні знань про традиційні українські свята, звичаї, фольклор.

Інтелектуально-духовне виховання

Основні завдання: Розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення, виховання потреби самостійно здобувати знання та готовність до застосувань знань, умінь.

Трудове, професійне виховання

Формування творчої, працелюбної особистості, вмілого господаря, що володіє відповідними навичками та вміннями, професійною майстерністю. Вміння самостійно на основі сучасних знань про ринкову економіку застосовувати власні здібності в системі виробництва, науки, освіти. Прищеплення любові до обраної професії.

Екологічне виховання

Виховання екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, почуття відповідальності за неї як за національне багатство, основи життя на землі. Виховання свідомого виконання норм поведінки в природі, готовності до природоохоронної діяльності. Розробка технічних рішень, спрямованих на раціональне використання природних ресурсів і виключення забруднення навколишнього середовища.

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя

Утвердження здорового способу життя як невід’ємного елементу за­гальної культури особистості. Формування її фізичних здібностей, зміцнення здоров’я, гармонії тіла і духу. Забезпеч ення повноцінного розвитку молоді, охорони і зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров’я.

Процес виховання ґрунтується на принципах:

1. Цілеспрямованість виховання.

2.Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів.

3. Повага до особистості дитини, поєднана з розумною вимогливістю до неї.

4. Опора на позитивне в людині.

5. Урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів.

6. Систематичність і послідовність виховання.

7. Єдність педагогічних вимог школи, сім'ї та громадськості.

8. Єдність свідомості й поведінки.

9. Народність.

10.Природовідповідність.

11.Культуровідповідність.

12.Гуманізація.

13.Демократизація.

 

Циклограма діяльності класного керівника за тижнями на чверть

Циклограма діяльності класного керівника протягом тижня

Чи обов'язковий план виховної роботи для класного керівника

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ КЕЙС ДЛЯ ОРГАНІЗАТОРІВ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Наказ МОНмолодьспорт України  №1243 від 31.10.11 року "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України"

Програма "Нова українська школа: у поступі  до цінностей"

Лист МОН України від 07.08.2018 №1/9-486 "Про деякі питання  організації в закладах освіти виховної роботи щодо  безпеки й благополуччя дитини"

Лист МОН України 27.06.2019 №1/9-414 "Щодо створення  безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих  навичок у 2019/2020 навчальному році"

Конвенція про права дитини

Закон України «Про охорону дитинства» (ст.10)

Закон України "Про запобігання та протидію домашнього насильства"

Лист МОН України  від 20.03.2018 №1/9-168 "Про виконання законодавчих вимог у зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 №2229"

Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 “Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству”

Закон України  «Про освіту» (ст.53)

Постанова КМУ 30.05.2018  № 453  "Про затвердження  Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року

Закону України «Про протидію торгівлі людьми» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 19-20, ст.173) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3739-17

Постанова КМУ №111 від 24.02.2016 року "Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року"

Лист МОН від 17.07.18 №1/9-453 "Про проведення інформаційної кампанії щодо протидії торгівлі людьми"

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок