Відділ освіти м. Новогродівка Донецької області
Дітей вчить те, що їх оточує М.Монтессорі

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КБНУ ЦПРПП

Відповідно до пункту 5 розділу Х Закону України «Про повну загальну середню освіту», Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженого Постановою кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 672, рішення Новогродівської міської ради від 30.04.2021 № 8/10-7 «Про створення комунальної бюджетної неприбуткової установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новогродівської міської ради Донецької області» відділ освіти м. Новогродівка ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на зайняття посад педагогічних працівників комунальної бюджетної неприбуткової установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новогродівської міської ради»

 

Найменування посади та умови праці

Психолог комунальної бюджетної неприбуткової установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новогродівської міської ради» –  1 штатна одиниця;

консультант  комунальної бюджетної неприбуткової установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новогродівської міської ради» –  2 штатні одиниці;

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з трудовим договором, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу Міністерства освіти України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Основні функціональні обов’язки  

Консультант здійснює консультування педагогічних працівників за напрямами атестації, сертифікації, стажування наставництва, супервізії, організації навчальної діяльності, професійного розвитку, згідно з завданнями ЦПРПП. Планує свою діяльність відповідно до річного плану роботи та Стратегії його розвитку. Дотримуєвться норм чинного законодавства, здійснює удосконалення форм і методів консультування, дотримується законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, соціального захисту, охорони праці, відповідно до норм чинного законодавства. 

Консультант сприяє професійному розвитку педагогічних працівників, їхньому консультуванню; організовує роботу щодо узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників; розробляє тематичні банки даних.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, які необхідно подати до відділу освіти м. Новогродівка для участі у конкурсі

  • заяву для участі у конкурсному відборі;
  • належним чином завірені копії документів:
  • копію паспорту громадянина України;
  • копію трудової книжки;
  • копію документа про освіту;
  • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
  • конкурсну пропозицію;
  • резюме;
  • згода на присутність представників засобів масової інформації та громадськості під час заслуховування конкурсних пропозицій.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Вимоги

На посади консультантів та психолога КБНУ ««Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новогродівської міської ради» може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п'яти років, досвід впровадження педагогічних інновацій і технологій у системі освіти, організаційні здібності.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 Інякіна Ніна Петрівна, 0951914678

 

Документи приймаються протягом десяти днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті відділу освіти м. Новогродівка, за адресою: 85483, Донецька область,  м. Новогродівка, вул. Центральна, 19.

 « повернутися до списку новин