Відділ освіти м. Новогродівка Донецької області
Дітей вчить те, що їх оточує М.Монтессорі

ЗАЯВА про екологічні наслідки реконструкції покрівлі та термомодернізація будівлі дошкільного закладу освіти №16 "Радість"

ЗАЯВА про екологічні наслідки

 реконструкції покрівлі та термомодернізація будівлі дошкільного закладу освіти №16 "Радість"

Передбачається коригування Робочого проекту «Реконструкція покрівлі та термомодернізація будівлі дошкільного закладу освіти №16 "Радість", за адресою: вул. Центральна,буд. 50, м. Новогродівка, Донецька область.»

Джерелами потенційного впливу на атмосферне повітря є проектовані вентиляційні системи із приміщень кухні та пральні. Результати виконаного розрахунку показали, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин не перевищують ГДК на території житлової забудови та дошкільного закладу. Викиди в атмосферу носять локальний характер і не погіршать існуючий стан навколишнього середовища в районі розміщення проектованого об’єкту.

Джерела впливу на клімат і мікроклімат, ґрунти, водне середовище, рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти, навколишнє соціальне середовище (населення) та навколишнє техногенне середовище відсутні. Під час проведення будівельних робіт буде чинитися короткочасний незначний негативний вплив на наступні компоненти навколишнього середовища:  повітряне середовище - за рахунок викидів в атмосферне повітря на протязі незначного часу та в невеликій кількості забруднюючих речовин, які утворюються при виконанні будівельно-монтажних робіт із застосуванням газозварювального обладнання і машинобудівної техніки. У процесі будівництва та експлуатації знос зелених насаджень здійснюватися не буде. Вплив на навколишнє середовище при виконанні будівельних робіт буде мінімальним і розцінюється, як допустимий, за умови дотримання природоохоронних заходів.

Замовник будівництва зобов'язується:

- будувати та експлуатувати об'єкт строго відповідно до проекту;

- забезпечити кваліфікацію обслуговуючого персоналу відповідно до вимог штатного розкладу й виробничих інструкцій;                                              

- регулярно проводити перевірку знань обслуговуючого персоналу інструкцій і вимог охорони техніки безпеки й навколишнього середовища;                                                 

- стежити за санітарною й протипожежною обстановкою території;   

- стежити за своєчасним вивозом сміття й відходів з території;

- здійснювати проектні рішення відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об'єкта планованої діяльності.

 

Заява про екологічні наслідки намічуваної діяльності у скороченому вигляді опубліковано у засобах масової інформації.

 

 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 1. Замовник: Відділ освіти м. Новогродівка, 85483, Україна, Донецька область, м. Новогродівка, вул. Центральна, 19
 2.  Місце розташування площадки будівництва(реконструкції):

вул. Центральна, буд.50, м. Новогродівка, Донецька область

 1. Характеристика діяльності об’єкта: Реконструкція покрівлі та термомодернізація будівлі дошкільного закладу освіти №16 "Радість", за адресою: вул. Центральна, буд.50, м. Новогродівка, Донецька область (коригування)
 2. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності:                               Покращення техніко-експлуатаційних показників
 3. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації: на період будівництва: земельних: без додаткового відводу землі; сировинних, енергетичних, водних, трудових: визначається у відомості ресурсів зведеного кошторису будівництва;

на період експлуатації: 

земельних – 11772,0 м2;

сировинних - --

енергетичних:

 • електроенергія – 57330 кВт/рік;
 • опалення – 68,97 Гкал/рік;

водних: водопостачання (холодна) –  776м.куб./рік;  

трудових -  50 осіб персоналу.

 1. Транспортне обслуговування: На період будівництва за договором з підрядною організацією
 2.  Екологічні та інші обмеження планованої діяльності по варіантах:  у відповідності до діючого законодавства
 3.  Необхідна еколого-інженерна підготовка й захист території по варіантах: не потребує
 4.  Можливий вплив на навколишнє природне середовище й види впливу на:

клімат і мікроклімат – немає; повітряне середовище – викид забруднюючих речовин в атмосферу, шумове навантаження; водне середовище – немає; ґрунт – немає; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – немає; оточуюче соціальне середовище – немає;

оточуюче техногенне середовище – немає.

10. Відходи виробництва й можливість їхнього повторного використання: Основними відходами є: відпрацьовані лампи люмінесцентні, побутові відходи, відходи жироуловлювача. Усі відходи тимчасово зберігаються на території у спеціальних контейнерах згідно з класом небезпеки та передаються спеціалізованим організаціям за договорами у відповідності з діючим законодавством

11. Обсяг виконання ОВНС - відповідно до ДБН А.2.2-1-2003

12. Участь громадськості: реалізується шляхом публікації Заяви в засобах масової інформації. З матеріалами ОВНС та проекту можна ознайомитись за адресою: 85483, Україна, Донецька область, м. Новогродівка, вул. Центральна, 19; контактний телефон 095-054-29-85 – начальник відділу

 

 « повернутися до списку новин